Slik får du den mest effektive varmepumpen

Det er i dag mye fokus på høye strømpriser og Enova anbefaler blant annet å installere varmepumpe for at man skal få lavere strømregning. Her får du rådene for å få en mest mulig effektiv varmepumpe.

Varmepumpen må være tilpasset norske forhold

Varmepumpen må være tilpasset Norges kalde klima, det gjelder spesielt luftvarmepumper.
– Be gjerne forhandleren dokumentere at anlegget er beregnet på norske forhold, anbefaler Einar Gulbrandsen, informasjonssjef i NOVAP. For å forsikre deg om at varmepumpen er av god kvalitet, kan du velge et merke som føres av NOVAPs medlemmer. Oversikt over varmepumper som føres av NOVAPs medlemmer finner du her.

Kjøp varmepumpe av et solid og lokalt firma

Ikke la deg lure av fine brosjyrer og tall over hvor mye man kan spare. Et tilbud med beregninger om forventet besparelser bør komme etter et hjemmebesøk av en lokal forhandler eller montør.
– Du bør kjøpe varmepumpe av et firma som er godkjent av NOVAP og kan dokumentere at de har kompetanse på området, fortsetter Gulbrandsen. En landsdekkende oversikt over NOVAPgodkjente forhandlere av varmepumper finner du her. Han advarer også sterkt mot å kjøpe varmepumper for selvmontering fordi det er ulovlig å montere varmepumpe selv ifølge nye regler for håndtering av HFK-gasser.

Bruk faglært montør

Varmepumpen må installeres helt korrekt for å fungere optimalt, det er derfor helt essensielt å få varmepumpen montert opp av fagfolk.
– Vi anbefaler at alle varmepumper monteres av montører som er sertifiserte eller har kuldeteknisk bakgrunn, sier Gulbrandsen. Be gjerne om å få se dokumentasjon som for eksempel installatørbevis fra NOVAP eller en anerkjent importør. I tillegg så skal både firmaet og personen som installerer anlegget være F-gass sertifisert. Installatører skal kunne fremvise et personlig F-gass sertifikat.
Det er en stor fordel å kjøpe både varmepumpen og montering fra samme firma slik at du bare har en aktør å forholde deg til.

Følg råd om vedlikehold og service for varmepumpe

– Generelt så kan det være gunstig å ha service på en varmepumpe hvert 2. år, forteller Gulbrandsen og sier at det kan være en fordel å få anbefalt en serviceavtale fra forhandleren. Forhandleren kan også forklare deg om og eventuelt hva du selv skal gjøre av vedlikehold. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.