Nye krav til installatører

Nye regler stiller strengere krav til de som installerer varmepumpe. Dette gjelder alle varmepumper uansett størrelse.
Er den som installerer din varmepumpe F-gass sertifisert?

Når du kjøper en varmepumpe skal både firmaet og personen som installerer anlegget være F-gass sertifisert. Norsk Varmepumpeforening advarer sterkt mot å installere varmepumpen selv, og minner om at dette er ulovlig med mindre man er F-gass sertifisert f.o.m. 1. september 2013.

Hva er F-gass

F-gass er samlebetegnelsen for gasser av typen HFK, de fleste varmepumper i boliger og mindre næringsbygg benytter denne gassen.
Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å følge regelverket som EU vedtok i 2006 for å redusere utslipp av HFK gasser.
HFK gasser er drivhusgasser som bidrar til global oppvarming.

Hvor finnes gassen?

I en varmepumpe er denne gassen samlet i en lukket krets og såfremt alt arbeid på anlegget blir utført av personer med rett kompetanse vil ikke denne gassen lekke ut i atmosfæren.
En vanlig luft til luft varmepumpe inneholder rundt 1 kg av HFK gassen R410A, og et utslipp av dette tilsvarer et CO2 utslipp på 1,73 tonn.

Tette anlegg sikrer optimal drift

Når din varmepumpe blir montert av en montør med den rette kompetansen er du sikker på at du får god, stabil og økonomisk drift i mange år.

Du kan også ta kontakt med en av forhandlerne som er godkjent av NOVAP (Norsk varmepumpeforening). NOVAPgodkjent forhandler av varmepumper finner du her.

  • Varmepumper demper energibruken.
  • Enklere å selge bolig med varmepumpe
  • Varmepumpen må demonteres av fagfolk.